Get Adobe Flash player


postheadericon เกาะขาม

 

          เมื่อปี ๒๕๓๖  กองทัพเรือ ได้มอบหมายให้ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในทะเล พร้อมทั้งให้ ผู้บัญชาการกองเรือป้องกันฝั่ง เป็นประธานคณะอนุกรรมการ การดำเนินงานโครงการอุทยานใต้ทะเลพื้นที่สัตหีบ และบริเวณใกล้เคียง  ซึ่งในเบื้องต้นได้กำหนดพื้นที่เกาะขามเป็นเป้าหมายแรกในการจัดทำเป็นอุทยานใต้ทะเล เนื่องจากเกาะขามมีลักษณะทางอุทกศาสตร์ และมีระบบนิเวศน์สมบูรณ์ในระดับที่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของปะการัง และพื้นที่มีความสะดวกในการเดินทางเนื่องจากไม่ห่างฝั่งมากนัก

     เกาะขาม เป็นเกาะเล็ก ๆ  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของ อำเภอสัตหีบ  ห่างออกไปจากฝั่ง ประมาณ ๙ กม. ใช้เวลาเดินทางด้วยเรือประมาณ ๔๕ นาที  และอยู่ทิศตะวันตกของเกาะแสมสารห่างจากท่าเรือแสมสาร ๓ กม. ใช้เวลาเดินทางด้วยเรือประมาณ  ๑๕ นาที   เกาะขามมีรูปร่างคล้ายตัว H มีพื้นที่ประมาณ ๖๑ ไร่ อยู่ภายใต้การดูแลของกองเรือป้องกันฝั่ง  ชายหาดของเกาะขามมีสองหาดใหญ่ ๆ  คือ  หาดด้านทิศเหนือ  และทิศใต้   ชายหาดด้านทิศเหนือเป็นทรายค่อนข้างละเอียด เหมาะสำหรับการว่ายน้ำและสันทนาการทางน้ำ  ด้านทิศใต้เป็นหาดทรายหยาบมีหินกรวดและซากปะการังทับถมเต็ม

          ลึกลงไปในน้ำของเกาะขามจะพบ แนวปะการังอันอุดมสมบูรณ์กระจายตัวอยู่รอบ ๆ เกาะ บริเวณที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ของปะการังอยู่ทางทิศใต้   ซึ่งแนวปะการังในบริเวณนี้   จะเป็นปะการังเขากวาง ปะการังโต๊ะและปะการังสมอง ในระดับความลึกของน้ำประมาณ ๓ - ๖ เมตร   จึงเหมาะสำหรับการดำน้ำท่องเที่ยว ทั้งแบบผิวน้ำและแบบน้ำลึก นอกจากนี้แล้ว ยังพบปลาทะเลที่สวยงาม ได้แก่ ปลาผีเสื้อ ปลาสลิดหิน ปลาอมไข่ ปลากะรัง และ ปลารวมฝูง เช่น ปลาหางเหลือง นอกจากนี้ยังพบสัตว์ทะเลอื่น ๆ ได้แก่ 
หอยมือเสือ  หอยมือแมว  ดอกไม้ทะเล  กับปลาอินเดียแดง  กุ้งและปูชนิดต่างๆ ดาวขนนก เม่นทะเล และปลิงทะเลที่มีความสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเกาะขาม

          จุดเด่นของอุทยานใต้ทะเลเกาะขาม นอกจากอุดมไปด้วยแนวปะการังน้ำตื้นแล้ว ยังเป็นสถานที่แห่งแรกของ  ประเทศไทยที่ได้มีการเคลื่อนย้ายปะการังที่กำลังจะเสื่อมโทรมจากมลภาวะบริเวณเกาะเตาหม้อมาลงไว้ที่เกาะขาม  เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างแนวปะการังในบริเวณที่เสื่อมโทรมและตายไปให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการเคลื่อนย้ายปะการังนี้ ได้ดำเนินการโดยกำลังพลกองทัพเรือและนักดำน้ำอาสาสมัคร ทั้งนี้โดยได้รับความร่วมมือจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ เป็นต้นมา จากการติดตามประเมินผล ปรากฏว่าปะการังส่วนใหญ่ยังคงดำรงชีวิตอยู่ได้และเจริญเติบโต เพื่อสร้างแนวปะการังที่เสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนสู่สภาพที่สมบูรณ์เหมือนเดิม โดยตลอดเวลาที่ผ่านมามี นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป   สนใจขอเข้าเยี่ยมชมอุทยานใต้ทะเลเกาะขามอย่างต่อเนื่อง     ซึ่งกองเรือป้องกันฝั่งได้จัดวิทยากรบรรยายให้แก่คณะผู้เข้าเยี่ยมชมเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ถึงความจำเป็นในการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเล  พื้นที่ปะการังรอบเกาะขาม มีพื้นที่ปะการัง ทั้งสิ้น ๘๓,๐๐๐ ตารางเมตร   โดยแยกเป็นประเภทปะการัง เขากวาง ๕๐,๐๐๐ ตารางเมตร   ปะการังก้อน ๓๐,๐๐๐ ตารางเมตร ปะการังโต๊ะและอื่นๆ ๓,๐๐๐ ตารางเมตร

          จากการสำรวจในเบื้องต้น มีปะการังที่ดี ราว ๒๐,๐๐๐ ตารางเมตร และปะการังเสียหายประมาณ ๖๐,๐๐๐ ตารางเมตร โดยในส่วนที่เสียหายนี้ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างปะการังแล้วเป็นพื้นที่ ๑๔,๓๐๐ ตารางเมตร แต่อย่างไรก็ตามปะการังในส่วนที่ดีพื้นที่ ๒๐,๐๐๐ ตารางเมตรนั้นได้รับความเสียหายตายไปเป็นบางส่วน ทั้งนี้เนื่องจากสาหร่ายเซลเดียวซูซานเทลลี่ซึ่งอาศัยร่วมอยู่ในโครงสร้างปะการังและเป็นผู้ผลิตออกซิเจนให้กับ ปะการังได้ตายไป โดยมีสาเหตุมาจากอุณหภูมิของน้ำร้อนขึ้นกว่าปกติอันเนื่องมาจากวิกฤติการณ์เอลนินโญ่ เหลือปะการังที่ไม่ได้รับผลกระทบและยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์เต็มที่ประมาณ ๔,๐๐๐ ตารางเมตร และจากการสำรวจในเดือนธันวาคม ๒๕๔๑ นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยบูรพาพบว่าปะการังบางส่วนเริ่มฟื้นตัวบ้างแล้ว จึงเป็นที่น่าดีใจว่า ปะการังเหล่านี้จะได้รับการปกป้องไม่ให้ถูกทำลายจากมนุษย์ และจะกลายคืนสู่สภาพสวยงามเหมือนเดิม