ประชาชนทั่วไป สามารถเยี่ยมชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 0830 - 1700 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

จุดเยี่ยมชม

1.ห้องแสดงนิทรรศการ ภายในอาคารบรรยายสรุป

2.อะควาเรี่ยมภายในอาคารแสดงเต่าทะเล

3.การอนุบาลลูกเต่าทะเล ภายในโรงอนุบาล

4.จุดพักผ่อนบริเวณชายหาด